Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2438
(21)Numarul depozituluia 2003 0061
(22)Data depozitului2003.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.02.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; GOMOJA Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a culturilor pomicole
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2005
F1, BOPI 05/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01); A01N 35/06 (2006.01); A01N 37/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2005.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.02.26
 Data decăderii din drepturi2008.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024