Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2210
(21)Numarul depozituluia 2003 0066
(22)Data depozitului2003.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al parodontitei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2004
F1, BOPI 07/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/04 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/415 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.03
 Data decăderii din drepturi2008.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.06.2024