Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2257
(21)Numarul depozituluia 2003 0070
(22)Data depozitului2003.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD; BUTNARU Oleg, MD; HOMA Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de artrodeză a articulaţiei talocrurale cu fragment osos fibular vascularizat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2004
F1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.05
 Data decăderii din drepturi2008.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.05.2024