Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2416
(21)Numarul depozituluia 2003 0074
(22)Data depozitului2003.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; TODERAŞ Ion, MD; GUDUMAC Valentin, MD; DERJANSCHI Valeriu, MD; ROMAN Roman, MD; BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BOGDAN Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stimulare a creşterii familiilor de albine
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2005
F1, BOPI 04/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 59/00 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.04.30
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.06
 Data decăderii din drepturi2008.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.06.2024