Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2357
(21)Numarul depozituluia 2003 0075
(22)Data depozitului2003.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Svetlana, MD; REVENCO Mihail, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; PELIPEŢCAIA Carolina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCatalizator pentru purificarea complexă a emisiilor de gaze
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 21/04 (2006.01); B01J 23/22 (2006.01); B01J 23/30 (2006.01); B01J 23/32 (2006.01); B01J 23/72 (2006.01); B01J 27/14 (2006.01); B01J 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.06
 Data decăderii din drepturi2008.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024