Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2347
(21)Numarul depozituluia 2003 0108
(22)Data depozitului2003.04.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; BRÎNZĂ Silvia, MD;
(54)Titlul inventieiMic dejun uscat (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.04.18
 Data decăderii din drepturi2005.04.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

11.12.2023