Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2446
(21)Numarul depozituluia 2003 0112
(22)Data depozitului2003.05.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCUTELINIC Vasile, MD; BUZU Alexandra, MD; BUZU Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNUFĂRUL ALB, SANATORIU, STAŢIUNE BALNEARĂ CAHUL, MD;
(54)Titlul inventieiMetoda de tratament a afectiunilor ginecologice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2004
F1, BOPI 05/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 35/00 (2006.01); A61N 2/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.05.31
(47)Data eliberării brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.05.06
 Data decăderii din drepturi2020.05.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.02.2024