Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2540
(21)Numarul depozituluia 2003 0126
(22)Data depozitului2003.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHITIC Valeriu, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; CIORNEI Constantin, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Insecticid biologic pentru combaterea dăunătorilor silvici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.05.28
 Data decăderii din drepturi2010.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

09.08.2022