Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2382
(21)Numarul depozituluia 2003 0130
(22)Data depozitului2003.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; DRAGALIN Ion, MD; VLAD Pavel, MD; ŞERBAN Sever, RO; STEPAN Emil, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a amestecului de esteri metilici ai acizilor graşi din grăsimi Biodiesel.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2004
F1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10L 1/02 (2006.01); C11C 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.30
 Data decăderii din drepturi2009.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.04.2024