Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2323
(21)Numarul depozituluia 2003 0151
(22)Data depozitului2003.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; SOFRONI Dumitru, MD; DIUG Eugen, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; STRATU Ecaterina, MD; NACU Ludmila, MD; BALŢATU Ovidiu, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea bromurii de S-etilizotiouroniu (izoturon)  în calitate de  preparat uterotonic pentru tratamentul hemoragiilor uterine în cazul  miomului uterin
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2004
F1, BOPI 12/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.12.31
(47)Data eliberării brevetului2004.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.06.23
 Data decăderii din drepturi2008.06.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

11.12.2023