Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2500
(21)Numarul depozituluia 2003 0153
(22)Data depozitului2003.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD; ŞAPOVAL Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a distilatului alcoolic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2005
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/00 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
(74)ReprezentantPRIDA Andrei, Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.24
 Data decăderii din drepturi2006.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024