Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2773
(21)Numarul depozituluia 2003 0158
(22)Data depozitului2003.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; LEVINŢA Iurii, MD; ANDREEV Vladislav, MD; IORGA Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a extractului de stevie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F2, BOPI 05/2005
A, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07H 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.26
 Data decăderii din drepturi2009.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4178, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024