Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2648
(21)Numarul depozituluia 2003 0171
(22)Data depozitului2003.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPERJU Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPERJU Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a dimensiunii matricei de procesoare de prelucrare a imaginii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2005
F1, BOPI 12/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06E 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.11
 Data decăderii din drepturi2008.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:857, 2005.08.15
Nr. şi data contractului:836, 2005.08.15
Datele iniţiale:PERJU Veaceslav, MD;
Datele finale:UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.02.2024