Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2549
(21)Numarul depozituluia 2003 0180
(22)Data depozitului2003.07.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; BÎRCA Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament a hepatitei virale cronice C.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2005
F1, BOPI 09/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.18
 Data decăderii din drepturi2016.07.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.05.2024