Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2693
(21)Numarul depozituluia 2003 0182
(22)Data depozitului2003.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD; STASIUC Stefania, MD; AVDEEV Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiCompot conservat cu extract de stevie  pentru diabetici şi procedeu de obţinere a acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2005
F2, BOPI 02/2005
A, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/09 (2006.01); A23L 1/29 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.22
 Data decăderii din drepturi2010.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4181, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024