Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2467
(21)Numarul depozituluia 2003 0187
(22)Data depozitului2003.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; CHINTEA Pavel, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a sfeclei de zahăr
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2005
F1, BOPI 06/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.07.25
 Data decăderii din drepturi2008.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.07.2024