Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2355
(21)Numarul depozituluia 2003 0202
(22)Data depozitului2003.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.08.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pregătire preimplantare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.08.07
 Data decăderii din drepturi2008.08.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024