Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2568
(21)Numarul depozituluia 2003 0236
(22)Data depozitului2003.09.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCORŞAC Oleg, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; PELIPEŢCAIA Carolina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru ionizarea gazelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05H 1/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.29
 Data decăderii din drepturi2008.09.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

10.06.2023