Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2590
(21)Numarul depozituluia 2003 0243
(22)Data depozitului2003.10.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.10.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD; PUŞCAŞ Nicolae, MD; ANGHEL Rita, MD; GHEORGHIŢA Lilia, MD; BALAN Greta, MD; MARUŞCEAC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru indicarea levurilor genului Candida
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2005
F1, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.10.13
 Data decăderii din drepturi2008.10.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.11.2023