Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2576
(21)Numarul depozituluia 2003 0255
(22)Data depozitului2003.10.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54)Titlul inventieiCondiment
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/2005
B1, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/22 (2006.01); A23L 1/221 (2006.01); A23L 1/225 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.29
 Data decăderii din drepturi2011.10.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024