Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2659
(21)Numarul depozituluia 2003 0257
(22)Data depozitului2003.10.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54)Titlul inventieiProdus biologic activ pulverulent pe bază de vin roşu şi procedeu de obţinere a acestuia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/2005
B1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/03 (2006.01); A23L 1/29 (2006.01); A23L 1/308 (2006.01); A23L 3/40 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.29
 Data decăderii din drepturi2011.10.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.03.2024