Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2802
(21)Numarul depozituluia 2003 0271
(22)Data depozitului2003.11.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae, MD;
(54)Titlul inventieiÎncălzitor solar de apă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2006
B1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/24 (2006.01); F24J 2/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.14
 Data decăderii din drepturi2009.11.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.05.2024