Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2499
(21)Numarul depozituluia 2003 0282
(22)Data depozitului2003.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALANUŢĂ Anatol, MD; TARAN Nicolae, MD; COLIŞ Ion, MD; COSTANDACHI Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului roşu de masă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2006
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.05
 Data decăderii din drepturi2008.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024