Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2584
(21)Numarul depozituluia 2004 0007
(22)Data depozitului2003.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; SUMAN Ion, MD; TARAN Nicolae, MD; GONŢA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de neutralizare a sedimentului ce conţine albastru de Berlin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01); C12F 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.29
 Data decăderii din drepturi2008.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023