Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2830
(21)Numarul depozituluia 2004 0016
(22)Data depozitului2004.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2006
F1, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/18 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.14
 Data decăderii din drepturi2008.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.05.2024