Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3390
(21)Numarul depozituluia 2004 0050
(22)Data depozitului2004.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a produselor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F2, BOPI 08/2007
A, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.27
 Data decăderii din drepturi2017.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024