Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2588
(21)Numarul depozituluia 2004 0061
(22)Data depozitului2004.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; PAŞA Lilia, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Penicillium expansum - producătoare de celulaze
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2005
F1, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.19
 Data decăderii din drepturi2009.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.05.2024