Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2613
(21)Numarul depozituluia 2004 0068
(22)Data depozitului2004.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; PAŞA Lilia, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Penicillium viride producătoare de pectinaze
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2005
F1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.26
 Data decăderii din drepturi2013.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024