Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2516
(21)Numarul depozituluia 2004 0078
(22)Data depozitului2004.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; MELNIC Serghei, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD; MUŞET Gheorghe, MD; BODRUG Rodica-Ioana, MD; SAVIN-GROSU Angela, MD; PARII Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu medicamentos antiinflamator, antiseptic şi antifungic sub formă de gel
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2005
B1, BOPI 08/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/10 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.07
 Data decăderii din drepturi2013.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

14.06.2024