Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2757
(21)Numarul depozituluia 2004 0084
(22)Data depozitului2004.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F1, BOPI 05/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/04 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01N 59/20 (2006.01); C02F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.08
 Data decăderii din drepturi2009.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:4092, 2005.03.22
Datele iniţiale:COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
Datele finale:COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

16.04.2024