Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2716
(21)Numarul depozituluia 2004 0087
(22)Data depozitului2004.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD; SAŞCO Elena, MD; MASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAntistresant pentru grâul comun de toamnă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2005
F1, BOPI 03/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01); A01N 43/12 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.03.31
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.13
 Data decăderii din drepturi2009.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024