Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2958
(21)Numarul depozituluia 2004 0091
(22)Data depozitului2004.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOMINAS Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOMINAS Valeriu, MD; SULEIMANOV Zaifula Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOMINAS Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru obţinerea combustibilului  biodiesel din uleiuri vegetale
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2006
B2, BOPI 01/2006
A, BOPI 10/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10L 1/02 (2006.01); B01F 3/00 (2006.01); B01F 3/08 (2006.01); C11C 3/10 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01); B01J 19/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.22
 Data decăderii din drepturi2009.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.07.2024