Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2652
(21)Numarul depozituluia 2004 0094
(22)Data depozitului2004.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de reglare a unghiului de fază dirijată cu chei electronice de putere
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/06 (2006.01); H02M 5/12 (2006.01); H02M 5/257 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.04.26
 Data decăderii din drepturi2011.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

04.10.2023