Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2875
(21)Numarul depozituluia 2004 0104
(22)Data depozitului2004.05.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; STRATU Ecaterina, MD; DUBCENCO Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu pentru tratamentul congestiilor nazale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01); A61K 36/534 (2006.01); A61K 36/61 (2006.01); A61P 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.04
 Data decăderii din drepturi2009.05.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

01.11.2020