Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2786
(21)Numarul depozituluia 2004 0112
(22)Data depozitului2004.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitori ai leucemiei umane mieloide în bază de combinaţii coordinative heteronucleare ale cobaltului(III) si bismutului(III)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/29 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01); C01G 29/00 (2006.01); C01G 51/12 (2006.01); C07C 55/24 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.11
 Data decăderii din drepturi2009.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023