Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2943
(21)Numarul depozituluia 2004 0156
(22)Data depozitului2004.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor-reductor frontal (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2006
B1, BOPI 12/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondMALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.28
 Data decăderii din drepturi2009.06.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024