Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3077
(21)Numarul depozituluia 2004 0162
(22)Data depozitului2004.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; REVENCO Valentina, RU; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolit pentru prelucrarea electrochimică dimensională a oţelurilor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2006.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.29
 Data decăderii din drepturi2009.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

02.03.2021