Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2851
(21)Numarul depozituluia 2004 0199
(22)Data depozitului2004.08.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; POPOVSCHI Lilia, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor al leucemiei umane mieloide în baza tricloracetatului dimeric asimetric de cobalt
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2006
F1, BOPI 09/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/295 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07C 53/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.08.12
 Data decăderii din drepturi2009.08.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.07.2024