Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2794
(21)Numarul depozituluia 2004 0210
(22)Data depozitului2004.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiBioreactor anaerob
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.08
 Data decăderii din drepturi2009.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024