Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2969
(21)Numarul depozituluia 2004 0245
(22)Data depozitului2004.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.10.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAZZOUZ Abdelkrim, RO; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a bacteriilor lactice (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); C12N 1/02 (2006.01); C12N 11/02 (2006.01); C12N 11/14 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01); C12R 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.10.04
 Data decăderii din drepturi2009.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

21.03.2023