Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2804
(21)Numarul depozituluia 2004 0249
(22)Data depozitului2004.10.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIKUSAR Alexandru, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; REDCOZUBOVA Olga, MD; GLOBA Pavel, MD; SÎRBU Lilian, MD; VIERU Vadim, MD; TIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanocompozitului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, SĂU Tatiana, GHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.19
 Data decăderii din drepturi2006.10.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

05.12.2021