Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3076
(21)Numarul depozituluia 2004 0264
(22)Data depozitului2004.11.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.11.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNAZ Eduard, MD; GLADUN Nicolae, MD; CEREMPEI Octavian, MD; MELNIC Serghei, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al plăgilor necrotico-purulente la pacienţii cu picior diabetic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/53 (2006.01); A61K 9/06 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.11.09
 Data decăderii din drepturi2008.11.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

02.12.2022