Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3062
(21)Numarul depozituluia 2004 0281
(22)Data depozitului2004.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.11.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; ONICA Vasile, MD; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetantanc anaerob pentru epurarea apelor reziduale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 05/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/48 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.29
 Data decăderii din drepturi2009.11.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024