Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2930
(21)Numarul depozituluia 2005 0019
(22)Data depozitului2005.01.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.01.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SANATĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOV Victoria, MD; POPOVICI Mihail, MD; COSTIN Sava, MD; POPOVICI Ion, MD; COBEŢ Valeriu, MD; CIOBANU Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SANATĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de evaluare a afecţiunilor endoteliale ale vaselor coronare şi a capacităţii lor de regenerare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); A61B 5/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.18
 Data decăderii din drepturi2012.01.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

30.11.2022