Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3134
(21)Numarul depozituluia 2005 0037
(22)Data depozitului2005.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.04.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(54)Titlul inventieiSigiliu monobloc cu cablu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01); E05B 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia, PLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.09
 Data decăderii din drepturi2022.02.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:827, 2005.06.20
Nr. şi data contractului:807, 2005.06.20
Datele iniţiale:"OLIMP" S.R.L., MD; Str. Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024