Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3011
(21)Numarul depozituluia 2005 0050
(22)Data depozitului2005.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSRL "TEHNORES", MD; BARBA Nicanor, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; BARBA Alic, MD; BOŢAN Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a combustibilului biodiesel
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11C 3/10 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C10L 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.02.22
 Data decăderii din drepturi2010.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.09.2023