Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2827
(21)Numarul depozituluia 2005 0061
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSURGUCI Mihail, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a hiperplaziilor dishormonale ale glandei mamare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2006
F1, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/55 (2006.01); A61P 5/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.04
 Data decăderii din drepturi2008.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

28.02.2024