Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2990
(21)Numarul depozituluia 2005 0066
(22)Data depozitului2005.03.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; IONESCU Florin, DE; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; COZMA Tudor, MD; SOCHIREANU Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru transformarea energiei valurilor în energie electrică (variante)  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 02/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 13/12 (2006.01); F03B 13/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.03.04
 Data decăderii din drepturi2010.03.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.02.2024