Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3020
(21)Numarul depozituluia 2005 0116
(22)Data depozitului2005.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Lidia, MD; CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reproducere artificială a sângerului şi novacului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2006
F1, BOPI 04/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.04.20
 Data decăderii din drepturi2010.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

13.06.2024