Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2953
(21)Numarul depozituluia 2005 0125
(22)Data depozitului2005.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; STARCIUC Nicolae, MD; DABIJA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de imunoprofilaxie a bursitei infecţioase aviare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2006
F1, BOPI 01/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 99/00 (2006.01); A61K 35/64 (2006.01); A61K 35/76 (2006.01); A61K 39/39 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.04.28
 Data decăderii din drepturi2011.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

17.06.2024